Runsten Nä1, L1980:5180 i Viby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... eptir ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, del av, sandsten, 1,1 m h, intill 0,4 m b och 0,17 m tj. Sidorna parallella. Runhöjd 11-12 cm. Stenen har enligt uppgift tidigare legat i trappsteget till södra ingången. I sakristian förvaras ytterligare ett fragment av en runsten, 0,24 x 0,12 m och 0,8 cm tj av sandsten. Enligt Närkes runinskrift är dessa två fragment delar av samma sten och inskriften lyder: "...efter..." Skiss i inventeringshandlingarna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Viby socken i Hallsberg kommun (Örebro län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I vapenhuset i Viby kyrka, vänd mot S."
Vill du se flera runstenar i Viby socken eller Hallsberg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.060272
Longitud: 14.871172
Lämnings-ID: L1980:5180
Riksantikvarieämbetets ID: Viby 28:1
Sveriges runinskrifter: Nä1, (Närkes runinskrifter))
Plats: Viby kyrka
Placering: I vapenhuset och i sakristian.
Föremål: 2 fragment av runsten
Material: Grå sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Örebro
Kommun: Hallsberg
Socken: Viby
Riksantikvarieämbetets information: » L1980:5180