Runristning L2006:9798 i Sunnemo ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L2006:9798 i Sunnemo
Foto av Runristning L2006:9798 i Sunnemo
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Sentida "runristning" i flat sten i markytan. Stenen √§r 0.8x0.45mst (N-S) av t√§mligen l√∂s, brunaktig sandsten med inslag av enstaka0.5cm st stenar av annan struktur. Texten √§r 4-6 cm h med 2 mm br och1mm dj ristor. Bredvid stenen √§r i sen tid en rest tr√§stolpe.Ingen tradition finns om stenen. Texten som granskats av runverketrubriceras som sentida och utan spr√•klig mening.Ca 50 m N√Ė om stenen √§r en √∂vertorvad kolbotten.Avskrift fr√•n Claes Varenius bes√∂k 1980. Byr√•m√§ssigt behandlad.Platsen √§r ej bes√∂kt. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Sunnemo socken i Hagfors kommun (Värmlands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.90602
Longitud: 13.815983
Lämnings-ID: L2006:9798
Riksantikvarieämbetets ID: Sunnemo 9:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Värmlands
Kommun: Hagfors
Socken: Sunnemo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c3494286-6b26-41d3-9fa7-ccb220196f8f