Runsten U689, L1942:7232 i Skokloster
Foto av Runsten U689, L1942:7232 i Skokloster
Foto av Runsten U689, L1942:7232 i Skokloster
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"siab ok Sibbi ok Tobbi/Tubbi létu reisa merki þessi eptir Karl, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå granit, ca 1,40 m h, 0,85 m br (SÖ-NV) ca 0,40m tj. Runhöjd 8-10 cm. Ristyta mot NNÖ. Stenen lutar 10cg åt NÖ.Uppmålningen otydlig. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ-sluttande moränmark. Tomtmark."
Vill du se flera runstenar i Skokloster socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.708217
Longitud: 17.568195
Lämnings-ID: L1942:7232
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 19:1
Sveriges runinskrifter: U689, (Upplands runinskrifter)
Plats: Säby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus gnejsgranit
Runristare: Arbjörn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:7232