Runsten L1942:7232 i Skokloster ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:7232 i Skokloster
Foto av Runsten L1942:7232 i Skokloster
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"siab ok Sibbi ok Tobbi/Tubbi l√©tu reisa merki √ĺessi eptir Karl, br√≥√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgr√• granit, ca 1,40 m h, 0,85 m br (S√Ė-NV) ca 0,40m tj. Runh√∂jd 8-10 cm. Ristyta mot NN√Ė. Stenen lutar 10cg √•t N√Ė.Uppm√•lningen otydlig. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N√Ė-sluttande mor√§nmark. Tomtmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.708217
Longitud: 17.568195
Lämnings-ID: L1942:7232
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 19:1
Sveriges runinskrifter: U689 (Upplands runinskrifter)
Plats: Säby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus gnejsgranit
Runristare: Arbjörn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/88fe16c4-8191-4d7d-ad6c-8bf64ad9bd5c