Runsten L1942:7009 i Skokloster ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:7009 i Skokloster
Foto av Runsten L1942:7009 i Skokloster
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěorbj√īrn ok kur√ĺi ok V√≠√įfari, √ĺeir l√©tu reisa merki √ĺessi at V√©bj√īrn, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√• granit, 1,95 m h, 1,45 m br (NV-S√Ė), 0,38 m tj. Runh√∂jd 0,07-0,09 m. Ristyta mot N√Ė. Stenen f√∂rut trasig (2 st√∂rre bitar). Nu lagad med cement. Texten fullst√§ndig, s√• n√§r som p√• ettpar runor. Stenen hopsatt med j√§rndubbar. Rev 1980. Stenen √§r nubev√§xt med mossa och lav. M√•lningen underm√•lig. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande moränmark mellan åkermark. Igenväxande hagmark. Utblickbarhet mot Gorran och Arnöhuvuvd."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.703653
Longitud: 17.561789
Lämnings-ID: L1942:7009
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 4:1
Sveriges runinskrifter: U686 (Upplands runinskrifter)
Plats: Sanda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus gnejsgranit
Runristare: Samma som gjort U 685.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5859c574-754b-4cd1-894b-cda8ce6589d9