Runsten U686, L1942:7009 i Skokloster
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorbjôrn ok kurþi ok Víðfari, þeir létu reisa merki þessi at Vébjôrn, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,95 m h, 1,45 m br (NV-SÖ), 0,38 m tj. Runhöjd 0,07-0,09 m. Ristyta mot NÖ. Stenen förut trasig (2 större bitar). Nu lagad med cement. Texten fullständig, så när som på ettpar runor. Stenen hopsatt med järndubbar. Rev 1980. Stenen är nubeväxt med mossa och lav. Målningen undermålig. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande moränmark mellan åkermark. Igenväxande hagmark. Utblickbarhet mot Gorran och Arnöhuvuvd."
Vill du se flera runstenar i Skokloster socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.703653
Longitud: 17.561789
Lämnings-ID: L1942:7009
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 4:1
Sveriges runinskrifter: U686, (Upplands runinskrifter)
Plats: Sanda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus gnejsgranit
Runristare: Samma som gjort U 685.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:7009