Runsten U685, L1942:6916 i Skokloster
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ólafr ok Arnmundr létu reisa stein þenna eptir Geirmund, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,30 m h, 1,36 m br (Ö-V), 0,3 m tj. Runhöjd 0,08-0,09 m. Ristytan mot S. Stenen förut sönderslagen. Nu hoplagad med cement. En del av texten saknas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S-sluttande moränmark ned mot åker. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m S 10cg V om manbyggnads SÖ hörn, 12 m V om vägen. Häggeby-Sko, ca 8,5 m Ö om inkörsvägen (N-S) till gården."
Vill du se flera runstenar i Skokloster socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.708039
Longitud: 17.561006
Lämnings-ID: L1942:6916
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 1:1
Sveriges runinskrifter: U685, (Upplands runinskrifter)
Plats: Sanda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Grov (gnejs)granit
Runristare: Samma som gjort U 686.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6916