Runsten L1942:6460 i Skokloster ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:6460 i Skokloster
Foto av Runsten L1942:6460 i Skokloster
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigvi√įr ok Sveinn l√©tu r√©tta stein at Hegvi√į, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgr√• granit, jordfast block, 1-90 m h, 30 m br (N-S), 0,75 m tj. Runh√∂jd ca 6,5-7,5 cm. Stenen lutar ca 45cg mot √Ė. Ristyta v√§nd mot V. Uppm√•lningen otydlig. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V spetsen av moränbunden åkerholme. Blandskog."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"V-h√∂rnet av gravf√§lt nr 32. 2 m SSV om √•kerkant och 1 m N√Ė om √§ngskant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.706078
Longitud: 17.585657
Lämnings-ID: L1942:6460
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 31:1
Sveriges runinskrifter: U684 (Upplands runinskrifter)
Plats: Råberga
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: √Ėpir 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/7bd87370-0761-40d2-be20-e5cb075c7658