Runsten U683, L1942:6621 i Skokloster
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Kári ok Ófeigr reistu stein at Gunnar, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå granit, ca 1,1 m h, 0,8 m br (ÖSÖ-VNV) 0,3 m tj. Runhöjd 8-10 cm. Imålning otydlig. Runstenen är sönderslagen itvå stycken. Fotstycket står upprest överstycketstår strax intill. Lagad. Begynnande uppsprickning i hopfogningen i V. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränsluttning mot N och dalgång. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"(ca 36 m Ö 35cg N om boningshus och 15 m Ö om körväg är Sjö-bladet) 60 m N om uthus."
Vill du se flera runstenar i Skokloster socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.706544
Longitud: 17.581836
Lämnings-ID: L1942:6621
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 82:1
Sveriges runinskrifter: U683, (Upplands runinskrifter)
Plats: Linda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6621