Runsten L1942:6621 i Skokloster ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:6621 i Skokloster
Foto av Runsten L1942:6621 i Skokloster
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"K√°ri ok √ďfeigr reistu stein at Gunnar, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgr√• granit, ca 1,1 m h, 0,8 m br (√ĖS√Ė-VNV) 0,3 m tj. Runh√∂jd 8-10 cm. Im√•lning otydlig. Runstenen √§r s√∂nderslagen itv√• stycken. Fotstycket st√•r upprest √∂verstycketst√•r strax intill. Lagad. Begynnande uppsprickning i hopfogningen i V. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränsluttning mot N och dalgång. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"(ca 36 m √Ė 35cg N om boningshus och 15 m √Ė om k√∂rv√§g √§r Sj√∂-bladet) 60 m N om uthus."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.706544
Longitud: 17.581836
Lämnings-ID: L1942:6621
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 82:1
Sveriges runinskrifter: U683 (Upplands runinskrifter)
Plats: Linda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/22e9afa6-93a9-4995-a0a3-13e9030df500