Runsten U681, L1942:6135 i Skokloster
Foto av Runsten U681, L1942:6135 i Skokloster
Foto av Runsten U681, L1942:6135 i Skokloster
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þjalfi reisti stein þenna eptir Víking, bróðurson sinn. Guð hjalpi sálu Víkings. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå finkornig stenart, ca 1,07 m h, 0,55 m br, 0,30 m tj. Runhöjden är 4,5-6 cm. Inskrift imålad med röd färg, å stenensmot V vända sida. 1979 blekt. Runstenens topp är avslagen och ristningen ar grund. Inga rester av färg finnes. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m S om kyrkans SV hörn och mittför klockstapelns V sida, inmurat i stenmur."
Vill du se flera runstenar i Skokloster socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.704758
Longitud: 17.624025
Lämnings-ID: L1942:6135
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 72:1
Sveriges runinskrifter: U681, (Upplands runinskrifter)
Plats: Skoklosters kyrka
Placering: I muren strax V om klockstapeln.
Föremål: Runsten
Material: Diabas
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6135