Runsten U679, L1942:6792 i Skokloster
Foto av Runsten U679, L1942:6792 i Skokloster
Foto av Runsten U679, L1942:6792 i Skokloster
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... létu reisa stein þenna eptir Heðin, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå granit, ca 1,25 m h, 0,95 m br (Ö-V), ca 0,30 mtj. Runhöjden är 8-9 cm. Inskrift imålad med röd färg, å stenensmot N vända sida. T A: Upplands ruininskrifter U 679. Rödfärgen i inskriften har flagna Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N delen av höjdplatå. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m N om kyrkans N långsida (med ristningen mot N) och ca 20 mS 20cg V om prästgård (SV)."
Vill du se flera runstenar i Skokloster socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.705292
Longitud: 17.62253
Lämnings-ID: L1942:6792
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 69:1
Sveriges runinskrifter: U679, (Upplands runinskrifter)
Plats: Skoklosters kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blågrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6792