Runsten L1942:6792 i Skokloster ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:6792 i Skokloster
Foto av Runsten L1942:6792 i Skokloster
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... l√©tu reisa stein √ĺenna eptir He√įin, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgr√• granit, ca 1,25 m h, 0,95 m br (√Ė-V), ca 0,30 mtj. Runh√∂jden √§r 8-9 cm. Inskrift im√•lad med r√∂d f√§rg, √• stenensmot N v√§nda sida. T A: Upplands ruininskrifter U 679. R√∂df√§rgen i inskriften har flagna Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N delen av höjdplatå. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m N om kyrkans N långsida (med ristningen mot N) och ca 20 mS 20cg V om prästgård (SV)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.705292
Longitud: 17.62253
Lämnings-ID: L1942:6792
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 69:1
Sveriges runinskrifter: U679 (Upplands runinskrifter)
Plats: Skoklosters kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blågrå granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a8cb47a1-1cc5-4e5d-bda4-4b0c065baf26