Runsten U678, L1942:6919 i Skokloster
Foto av Runsten U678, L1942:6919 i Skokloster
Foto av Runsten U678, L1942:6919 i Skokloster
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Andvéttr ok Gulleifr ok Gunnarr ok Haursi ok Hróðleifr létu reisa stein at Þórð, fôður sinn. Fótr hjó rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå gnejs (?), skiffrig stenart, ca 2,20 m h, 1,20 m br(Ö-V) och 0,4 m tj. Ristning imålad med röd färg å båda bredsidorna. Ruininskrift underst på den mot N vända sidan. Runhöjden ca8-9 cm. Stenen står rest på en rund kulle, ca 4 m diam, ca 1 m h. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats intill och VNV om sund. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m Ö om kyrkans Ö kortsida."
Vill du se flera runstenar i Skokloster socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.704547
Longitud: 17.624528
Lämnings-ID: L1942:6919
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 71:1
Sveriges runinskrifter: U678, (Upplands runinskrifter)
Plats: Skoklosters kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blågrå glimmerrik gnejs
Runristare: Fot 2 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6919