Runsten L1942:6919 i Skokloster ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:6919 i Skokloster
Foto av Runsten L1942:6919 i Skokloster
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Andv√©ttr ok Gulleifr ok Gunnarr ok Haursi ok Hr√≥√įleifr l√©tu reisa stein at √ě√≥r√į, f√ī√įur sinn. F√≥tr hj√≥ r√ļnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√• gnejs (?), skiffrig stenart, ca 2,20 m h, 1,20 m br(√Ė-V) och 0,4 m tj. Ristning im√•lad med r√∂d f√§rg √• b√•da bredsidorna. Ruininskrift underst p√• den mot N v√§nda sidan. Runh√∂jden ca8-9 cm. Stenen st√•r rest p√• en rund kulle, ca 4 m diam, ca 1 m h. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats intill och VNV om sund. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m √Ė om kyrkans √Ė kortsida."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.704547
Longitud: 17.624528
Lämnings-ID: L1942:6919
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 71:1
Sveriges runinskrifter: U678 (Upplands runinskrifter)
Plats: Skoklosters kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blågrå glimmerrik gnejs
Runristare: Fot 2 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1ca493c3-2072-4c5f-9afe-242eacd68f32