Runsten L1943:8197 i Häggeby 🇬🇧
Foto av Runsten L1943:8197 i Häggeby
Foto av Runsten L1943:8197 i Häggeby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P ... ok -ualtar ok Nesbjôrn ok ... §Q ... ok Valdarr ok Nesbjôrn ok ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå gnejsgranit, 1,1 m h, 0,7 m br, 0,35 m tj. Ristningen, vänd mot SV, ifylld med röd färg. Runhöjd ca 8 cm. Runstenen flyttad 1974. Se 937/74 ATA. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Häggeby socken i Håbo kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd med berg i dagen. Skogbevuxen."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m NÖ vägen, 40 m ÖSÖ avfart mindre körväg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.669512
Longitud: 17.546037
Lämnings-ID: L1943:8197
Riksantikvarieämbetets ID: Häggeby 34:1
Sveriges runinskrifter: U677 (Upplands runinskrifter)
Plats: Viksjö
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Häggeby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/cb6e862d-98cc-4ce7-90cc-10d3880464be