Runsten L1943:8196 i Häggeby 🇬🇧
Foto av Runsten L1943:8196 i Häggeby
Foto av Runsten L1943:8196 i Häggeby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bjartr(?) ok Býsir(?)/Bœsir(?) ok Kylfa(?)/Glóa(?) þeir létu reisa stein þenna eptir Ôzur, bróður sinn. Þessir váru Vígulfs/Víkulfs arfar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå gnejsgranit, 2,6 m h, 1,25 m br, 0,5 m tj. Ristningen vänd mot NÖ. Ristningen imålad med röd färg. Runhöjd 5-9 cm. Runstenen flyttad 10 m S om sitt tidigare läge 1974. Se dnr 937/74! Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Häggeby socken i Håbo kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerkant (-hörn)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SV om vägen, 2 m NV om mindre körväg samt 4 m ÖNÖ om el-ledning."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.669612
Longitud: 17.545453
Lämnings-ID: L1943:8196
Riksantikvarieämbetets ID: Häggeby 33:1
Sveriges runinskrifter: U676 (Upplands runinskrifter)
Plats: Viksjö
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Finkornig gnejsgranit
Runristare: Arbjörn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Häggeby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/bc960006-c033-41eb-b653-9fbf9464c812