Runsten L1943:8198 i Häggeby 🇬🇧
Foto av Runsten L1943:8198 i Häggeby
Foto av Runsten L1943:8198 i Häggeby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fíli, Svarthôfði, Djarfr, Ófeigr reistu stein eptir Ósyrg, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusröd granit, 1,4 m h, 1,1 m br (Ö-V) och 0,5 m tj. Ristningen på stenens N sida. Runhöjd 6-9 cm. Stenen lutar ca 30cgbakåt. Skriften ej ifylld. Stenen bevuxen med lavar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Häggeby socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerholme, bevuxen med blandskog."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I åkerkanten på utskjutande spets på NÖ delen av åkerholme."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.672324
Longitud: 17.540406
Lämnings-ID: L1943:8198
Riksantikvarieämbetets ID: Häggeby 35:1
Sveriges runinskrifter: U674 (Upplands runinskrifter)
Plats: Skadevi
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Häggeby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5ce8b138-0b1e-4aab-8d4e-9a8b3462ceb5