Runsten L1943:8241 i Häggeby 🇬🇧
Foto av Runsten L1943:8241 i Häggeby
Foto av Runsten L1943:8241 i Häggeby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"olbusi lét reisa stein þenna at Ófeig, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,13 m h, 0,68 m br vid basen (NV-SÖ) och 0,32 m tj. Ristningsytan vänd mot SV. Runhöjd 8 cm. Stenen står påcementsockel. Flyttad kortare bitar pga grustäkt och vägomläggning ett par gånger. Se dnr 1397/61 och 3843/78, ATA samt dnr 11.391-1404-78, länsstyrl i Uppsala. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Häggeby socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av grusås (N-S) NÖ om smalt sund. Skogsmark (barrskog)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I skogsglänta 17 m N om kant av grustag."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.630724
Longitud: 17.50325
Lämnings-ID: L1943:8241
Riksantikvarieämbetets ID: Häggeby 37:1
Sveriges runinskrifter: U671 (Upplands runinskrifter)
Plats: Rölunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Mörk gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Häggeby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c20fbd7f-0d2e-426c-8902-b8ce804e5cc6