Runsten L1943:7875 i Häggeby 🇬🇧
Även känd som Kålstastenen
Foto av Runsten L1943:7875 i Häggeby
Foto av Runsten L1943:7875 i Häggeby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Styrkárr ok Hjôrvarðr létu reisa þenna stein at fôður sinn Geira, sem vestr sat í þingaliði. Guð hjalpi sálu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2 m h, 0,95 m br (triangulär genomskärning) och 0,1-0,5m tj. Sned överdel. Ristningsytan vänd mot SSV. Runhöjd 6-9 cm.Ristningen tidigare imålad med blå färg (syns otydligt). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Häggeby socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mot åker sluttande tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m V 35cg S mangårdsbyggnads SV hörn och 15 m NNÖ om åkerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.64779
Longitud: 17.544944
Lämnings-ID: L1943:7875
Riksantikvarieämbetets ID: Häggeby 72:1
Sveriges runinskrifter: U668 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kålsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Mörk glimmerrik gnejs
Runristare: Visäte (S)(P) och Ofeg (S)(P); (Öpir 1 (S)(P))
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Kålstastenen
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Häggeby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/f8373325-7c81-43aa-a42a-5dc1268978f5