Runsten L1943:7886 i Häggeby 🇬🇧
Foto av Runsten L1943:7886 i Häggeby
Foto av Runsten L1943:7886 i Häggeby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ígulbjôrn ok Nesbjôrn létu reisa stein ... eptir uinþa, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grov, ljusgrå granit, 1,8 m h, 1,2 m br, 0,6 m tj. Ristningsytan vänd mot VSV. Runhöjd 6-8 cm. Upptill på V sidan ett stycke avslaget, varigenom en del av inskriften gått förlorad. Stenen lagad i toppen. Ristningen ifylld med röd färg. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Häggeby socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränsluttning åt V, skogbevuxen."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m Ö om vägen, 22 m S åkerspets å vägens Ö sida."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.658841
Longitud: 17.531945
Lämnings-ID: L1943:7886
Riksantikvarieämbetets ID: Häggeby 28:1
Sveriges runinskrifter: U667 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hassla
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Arbjörn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Häggeby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b07bf5ec-67c1-4319-9981-3c9ca5cb98a5