Runsten L1943:7778 i Häggeby 🇬🇧
Foto av Runsten L1943:7778 i Häggeby
Foto av Runsten L1943:7778 i Häggeby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ígulfastr ok Faði ok Fastulfr þeir létu gera merki þessi at Ôzur, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,5 m h, 0,95 m br (S 50cg V-N 40cg Ö), 0,4m tj. Ristning mot SÖ. Runhöjden mellan 6 och 12 cm. Ristningenimålad med röd färg (syns dåligt). Bör imålas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Häggeby socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränplats intill och SV om sank skogsmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m N 15cg Ö om åkerhörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.651117
Longitud: 17.571524
Lämnings-ID: L1943:7778
Riksantikvarieämbetets ID: Häggeby 65:1
Sveriges runinskrifter: U665 (Upplands runinskrifter)
Plats: Finstaholm
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Samma som gjort U 672.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Häggeby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/fbf3ba1e-340c-46fa-8d78-f801940a4f71