Runsten L1941:9412 i Övergran 🇬🇧
Foto av Runsten L1941:9412 i Övergran
Foto av Runsten L1941:9412 i Övergran
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Andvéttr ok Kárr ok kiti ok Blesi ok Djarfr reistu stein þenna eptir Gunnleif, fôður sinn. Er var austr með Ingvari drepinn. Guð hjalpi ônd þeira. Alríkr(?) reist-ek rúnar. Er kunni vel knerri stýra. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 3 m h, 0,60 m br (Ö 15cg S-V 15cg N) och 0,3-0,4 m tj Inskrift vänd åt N. Ifylld med röd färg. Stenen lagad ochförtäct i övre delen. Skylt (Raä) nu lossbruten, ligger på marken. 0 m N om stenen är i markytan , en ligger 5 stenar, 0,2-0,3 m st i en båge. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Övergran socken i Håbo kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av liten åsrygg (N-S) på S delen av smalt näs mellan fjädar. Skogsmark. Vägkant/slänt."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m Ö om väg, 17 m SÖ P-plats."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.629433
Longitud: 17.500188
Lämnings-ID: L1941:9412
Riksantikvarieämbetets ID: Övergran 116:1
Sveriges runinskrifter: U654 (Upplands runinskrifter)
Plats: Varpsund, vi ägor
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Kornig och strimmig gnejs
Runristare: Troligen Alrik (S), eventuellt Äskil 2 (S), knappast Erik (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Övergran
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d02e18c6-586e-4b76-8d5b-644e62603c6a