Runsten L1941:4730 i Övergran 🇬🇧
Foto av Runsten L1941:4730 i Övergran
Foto av Runsten L1941:4730 i Övergran
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorkell ok Ófeigr ok Þorsteinn þeir gerðu merki þessi at Véfast, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,15 m h, 1,1 m br (ÖSÖ-VNV), 0,5 m tj. Svagt avsmalnande uppåt. På NNÖ sidan ristningen. Runstenen står fastgjuten i ett betongfundament. "U. 653."Bör imålas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Övergran socken i Håbo kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moräntäckt bergshöjd delvis med berg i dagen. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m SSV om riksväg, 17 m NV om kraftledning."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.637372
Longitud: 17.465172
Lämnings-ID: L1941:4730
Riksantikvarieämbetets ID: Övergran 63:1
Sveriges runinskrifter: U653 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kumla
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Brungrå gnejs
Runristare: Arbjörn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Övergran
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/54838757-5c5a-455b-80e8-3c490ff89206