Runsten U652, L1941:5164 i Övergran
Foto av Runsten U652, L1941:5164 i Övergran
Foto av Runsten U652, L1941:5164 i Övergran
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gunnhildr lét gera merki þessi at Þjalfa, son sinn, ok eptir sik sjalfa. Arnbjôrn hjó stein þenna. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, 2,45 m h, 1,55 m br (NV-SÖ), intill 0,4 m tj. Avsmalnande uppåt med snett avskuren topp. På SSV-sidan inskriften. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Övergran socken i Håbo kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark, igenlagd tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"22 m NV åkerkant. 6 m NÖ väg."
Vill du se flera runstenar i Övergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.635755
Longitud: 17.470703
Lämnings-ID: L1941:5164
Riksantikvarieämbetets ID: Övergran 65:1
Sveriges runinskrifter: U652, (Upplands runinskrifter)
Plats: Kumla
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus kvartsrik granit
Runristare: Arbjörn (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Övergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5164