Runsten U647, L1941:9502 i Övergran
Foto av Runsten U647, L1941:9502 i Övergran
Foto av Runsten U647, L1941:9502 i Övergran
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gillaug lét reisa stein at Sigdjarf, fôður sinn, bónda Holmfríðar. Balli risti steina þessa báða. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, granit, 1,7 m h, 0,75 m br (N 35cg Ö-S 35cg V), 0,45m tj. Spetsig topp. På SSV sidan ristningen. "U.651." 18 m Ö 12cg S om nr 1 är:2) Runsten, granit, 1, 7 m h, 1,2 m br (Ö 20cg S-V 20cg N), 0,35m tj. Avsmalnande uppåt med avskuren topp. På SSV sidanristningen. "U. 648."18 m Ö 10 cg S om nr 2 är:3) Runsten, granit, 1,6 m h, 0,7 m br (Ö 15cg S- V 15cg N), 0,35m tj. På S sidan ristningen. "U. 649." 40 m N om nr 1är:4) Runsten, gnejs, 1.56 m h, 0.82 m br (NV-SÖ) och 0.3 m tj.Ristningen vetter mot SV. Runhöjd 5 - 9 cm. Har legat somtröskelsten till vapenhuset. Återfanns 1962. U647. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Övergran socken i Håbo kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SSV-sluttning av moränhöjd, kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1) 17 m ÖSÖ om kyrkogårdshörn, 9 m NÖ om väg, 2 m S kyrkogårdsmur."
Vill du se flera runstenar i Övergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.630603
Longitud: 17.48552
Lämnings-ID: L1941:9502
Riksantikvarieämbetets ID: Övergran 68:4
Sveriges runinskrifter: U647, (Upplands runinskrifter)
Plats: Övergrans kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Biotitgnejs
Runristare: Balle (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Övergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:9502