Runsten U646, L1941:8712 i Yttergran
Foto av Runsten U646, L1941:8712 i Yttergran
Foto av Runsten U646, L1941:8712 i Yttergran
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Steinbjôrn lét reisa stein þenna eptir Þorgaut, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, 1,65 m h, 0,80 m br (N-S), 0,40 m tj. Ristningen vänd åt V. Ytan ej släthuggen, en bula på både fram- och baksida. Runhöjd 7-8 cm. Rester av röd uppmålning. Beväxt med lavar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Yttergran socken i Håbo kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"45 m N 30cg V uthus NV hörn. 3 m Ö om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Yttergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.597447
Longitud: 17.509803
Lämnings-ID: L1941:8712
Riksantikvarieämbetets ID: Yttergran 5:1
Sveriges runinskrifter: U646, (Upplands runinskrifter)
Plats: Yttergrans by
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Brungrå gnejs
Runristare: Arbjörn (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Yttergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8712