Runsten U645, L1941:8941 i Yttergran
Foto av Runsten U645, L1941:8941 i Yttergran
Foto av Runsten U645, L1941:8941 i Yttergran
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ósníkinn lét rétta stein þenna at brœðr sína Ásvarð(?)/Andsvar(?) ... Guð hjalpi ônd þeira. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljus gråsten, 1,2 m h, 0,7 br (Ö-V) och 0,25 m tj. Närmast rektangulär genomskärning. Ristningen på S sidan. I runstenens Ö kant 0,4 m ovan markytan saknas ett fragment 0,6 m h, 0,2 m br och 0,05 m tj, Runhöjd 0,05-0,09 m. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Yttergran socken i Håbo kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N-sluttning av berg med moränavlagringar. Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m N om väg."
Vill du se flera runstenar i Yttergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.594883
Longitud: 17.480947
Lämnings-ID: L1941:8941
Riksantikvarieämbetets ID: Yttergran 13:1
Sveriges runinskrifter: U645, (Upplands runinskrifter)
Plats: Lundby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare: Åsmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Yttergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8941