Runsten U644, L1941:8693 i Yttergran
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Andvéttr ok kiti ok Kárr ok Blesi ok Djarfr þeir reistu stein þenna eptir Gunnleif, fôður sinn. Hann fell austr með Ingvari. Guð hjalpi ôndinni. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, granit, 1,9 m h, 1,35 m br (NNV-SSÖ) 0,35 m tj. Ristningen vänd åt ÖNÖ. Runhöjd 6-7 cm. Uppmålad med röd färg. Runstenen står i nedkilad i ett mindre röse av rullsten. 25 m NNÖ om nr1 och i S kanten av bäckravin, intill och VSV om bro är ( 2. Fyndplats för nr 1. som före flyttningen 1860 låg i brofäste på S sidan. Se nr 1:4!) Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Yttergran socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ-sluttning av höjd med berg i dagen. Skogsmark intill tomt ochåker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m SV åkerkant och 8 m NNÖ om nr 4:1."
Vill du se flera runstenar i Yttergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.607703
Longitud: 17.500146
Lämnings-ID: L1941:8693
Riksantikvarieämbetets ID: Yttergran 3:1
Sveriges runinskrifter: U644, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ekilla bro
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare: Alrik (A); Äskil 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Yttergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8693