Runsten U641, L1941:9149 i Övergran
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Heðingeirr ok Bjôrn reistu eptir Gilda(?), bónda góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,2 m h, 0,9 m br (NV-SÖ) och intill 0,5 m tj.Avsmalnande uppåt med rakt avskuren topp. Tresidig genomskärning.På NÖ sidan ristningen. Runhöjd 5-8 cm. Lagad i toppen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Övergran socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mycket flack rygg (NNV-SSÖ). åkerholme med enstaka buskar."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m N om dikeskant, 3 m V 20cg S om sämre brukningsväg."
Vill du se flera runstenar i Övergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.602239
Longitud: 17.488933
Lämnings-ID: L1941:9149
Riksantikvarieämbetets ID: Övergran 106:1
Sveriges runinskrifter: U641, (Upplands runinskrifter)
Plats: Brunnsta bro
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Övergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:9149