Runsten U640, L1943:9111 i Kalmar
Foto av Runsten U640, L1943:9111 i Kalmar
Foto av Runsten U640, L1943:9111 i Kalmar
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Kúss(?)/Guss(?) ok Sighjalmr létu reisa stein eptir Andvétt, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, 2,10 m h, 0,60 m br (Ö-V), 0,4 m tj. Tresidig genomskärning. På N sidan ristningen. Runhöjd 8-9 cm. Uppmålad. I V sidan är ett par borrhål med rester av grindhakar av järn (U 640). 3,5 m V om nr 1 är: 2) Minnessten, 1,90 m h, 0,8 m br (V 10cg N-Ö10cg S) och 0,4 m tj. På N sidan inskriften: "AB son 1816"Se text i boken! I Ö sidan av stenen är ett par grindhakarav järn och några borrhål med kvarsittande rester av andra järnhakar. 13a = vägsträckning se nr 76.Ändring: Dnr 7626/70 13:1 Imålad m runstensfärg. 13:2 imålad m svart lackfärg. 4/5 -71 BSn. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kalmar socken i Håbo kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åker, allé."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m SSÖ om landsväg samt intill och Ö om infartsväg."
Vill du se flera runstenar i Kalmar socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.557313
Longitud: 17.518205
Lämnings-ID: L1943:9111
Riksantikvarieämbetets ID: Kalmar 13:1
Sveriges runinskrifter: U640, (Upplands runinskrifter)
Plats: Väppeby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Kalmar
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:9111