Runsten L1943:9111 i Kalmar ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:9111 i Kalmar
Foto av Runsten L1943:9111 i Kalmar
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"K√ļss(?)/Guss(?) ok Sighjalmr l√©tu reisa stein eptir Andv√©tt, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, 2,10 m h, 0,60 m br (√Ė-V), 0,4 m tj. Tresidig genomsk√§rning. P√• N sidan ristningen. Runh√∂jd 8-9 cm. Uppm√•lad. I V sidan √§r ett par borrh√•l med rester av grindhakar av j√§rn (U 640). 3,5 m V om nr 1 √§r: 2) Minnessten, 1,90 m h, 0,8 m br (V 10cg N-√Ė10cg S) och 0,4 m tj. P√• N sidan inskriften: "AB son 1816"Se text i boken! I √Ė sidan av stenen √§r ett par grindhakarav j√§rn och n√•gra borrh√•l med kvarsittande rester av andra j√§rnhakar. 13a = v√§gstr√§ckning se nr 76.√Ąndring: Dnr 7626/70 13:1 Im√•lad m runstensf√§rg. 13:2 im√•lad m svart lackf√§rg. 4/5 -71 BSn. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kalmar socken i Håbo kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åker, allé."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m SS√Ė om landsv√§g samt intill och √Ė om infartsv√§g."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.557313
Longitud: 17.518205
Lämnings-ID: L1943:9111
Riksantikvarieämbetets ID: Kalmar 13:1
Sveriges runinskrifter: U640 (Upplands runinskrifter)
Plats: Väppeby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejsgranit
Runristare: Fot 2 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Kalmar
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/bc1a8292-cc59-43c2-bc63-dbb00daf5df7