Runsten U637, L1942:155 i Kalmar
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Snari ok Ketilbjôrn létu reisa stein eptir Ulf, fôður sinn, ok Gyríðr eptir bónda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,65 m h, 0,8 m br (N-S), 0,55 m tj. På V sidan ristningen. Runhöjd 9-10 cm. Uppmålad. I S kanten saknas ett fragment, 1,5 m h, 0,9 m br, varför även stora delar av slingan saknas. DenN kanten obetydligt skadad, U 637. Rev inv 1979: Målningen närmast obefintlig 1979. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kalmar socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränimpediment, ängsmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 25 m NV om NV hörnet på uthus, ca 28 m SSV om körväg, 24 m Öom åker."
Vill du se flera runstenar i Kalmar socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.553653
Longitud: 17.493202
Lämnings-ID: L1942:155
Riksantikvarieämbetets ID: Kalmar 32:1
Sveriges runinskrifter: U637, (Upplands runinskrifter)
Plats: Låddersta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Kalmar
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:155