Runsten L1943:9714 i Kalmar ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:9714 i Kalmar
Foto av Runsten L1943:9714 i Kalmar
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√Ēlv√© l√©t reisa stein √ĺenna at Arnfast, son sinn. Hann f√≥r austr √≠ Gar√įa. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, 1,55 m h, 1 m br (VNV-√ĖS√Ė) och intill 0,5 m tj. Rektangul√§r basyta, bredast p√• mitten. P√• NN√Ė sidan ristningen. Runh√∂jd 8-9 cm. I dess nedre √Ė kant √§r en bit bortslagen, 0,9 m h ochen del av slingan saknas. U 635. Lutar mot N. 1,7 m V 20cg N om nr 1 √§r: 2) Runsten, 1,30 m h, 0,95 br (√Ė 10cg S-V 10cg N), 0,6m tj. Rektangul√§r basyta oc tjockast p√• mitten. P√• N sidan ristningen. Runh√∂jd 7-10 cm. Uppm√•lad. U 636. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kalmar socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack bergssluttning N om åkerkant. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 45 m √Ė om k√∂rv√§g, 12 m NNV om el-ledning och 5 m V om √•kerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.554471
Longitud: 17.488022
Lämnings-ID: L1943:9714
Riksantikvarieämbetets ID: Kalmar 17:2
Sveriges runinskrifter: U636 (Upplands runinskrifter)
Plats: Låddersta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Kalmar
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a04bf11b-095b-41af-b862-e3a082d63b9d