Runsten U635, L1943:9912 i Kalmar
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hrólfr(?) ok Arnfastr(?) ok Arfastr ok Árni reistu stein at kura-a, fôður ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, 1,55 m h, 1 m br (VNV-ÖSÖ) och intill 0,5 m tj. Rektangulär basyta, bredast på mitten. På NNÖ sidan ristningen. Runhöjd 8-9 cm. I dess nedre Ö kant är en bit bortslagen, 0,9 m h ochen del av slingan saknas. U 635. Lutar mot N. 1,7 m V 20cg N om nr 1 är: 2) Runsten, 1,30 m h, 0,95 br (Ö 10cg S-V 10cg N), 0,6m tj. Rektangulär basyta oc tjockast på mitten. På N sidan ristningen. Runhöjd 7-10 cm. Uppmålad. U 636. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kalmar socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack bergssluttning N om åkerkant. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 45 m Ö om körväg, 12 m NNV om el-ledning och 5 m V om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Kalmar socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.554468
Longitud: 17.488157
Lämnings-ID: L1943:9912
Riksantikvarieämbetets ID: Kalmar 17:1
Sveriges runinskrifter: U635, (Upplands runinskrifter)
Plats: Låddersta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blågrå gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Kalmar
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:9912