Runsten U633, L1943:9590 i Kalmar
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"...kifa lét reisa stein eptir Ulfketil, bónda sinn. Hann var faðir Sig... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, mörkgrå gråsten, 1,55 m h, 0,80 m br (N 40cg V-S 40cg Ö) och 0,40 m tj. På V sidan ristningen. Runhöjd 8-9 cm. Uppmålad. På den ristade sidan 0,40 m från markytan har ett parti, 0,40-0,60 m, bortfallit. Stenen står i en låg cementsockel, ca 1x0,5m och 0,1 m h. 2325 m ÖNÖ om 1 och 7 m VSV om gamla Stockholm - Enköpingsvägen är: 2) Tidigare uppställningsplats för runsten U633, där den uppställdes 1932 från att tidigare ha legat i åkern påprästgårdens mark. Okänt när stenen flyttades dit från sin ursprungliga plats vid bron (1). Rev inv 1979. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kalmar socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant N om bäck."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 2 m Ö om brukningsväg och 4 m N om bäck."
Vill du se flera runstenar i Kalmar socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.555756
Longitud: 17.499531
Lämnings-ID: L1943:9590
Riksantikvarieämbetets ID: Kalmar 3:1
Sveriges runinskrifter: U633, (Upplands runinskrifter)
Plats: Broby
Placering: Återfördes till Brobybro 1955.
Föremål: Runsten
Material: Granitgnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Kalmar
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:9590