Runsten L1943:9590 i Kalmar ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:9590 i Kalmar
Foto av Runsten L1943:9590 i Kalmar
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"...kifa l√©t reisa stein eptir Ulfketil, b√≥nda sinn. Hann var fa√įir Sig... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, m√∂rkgr√• gr√•sten, 1,55 m h, 0,80 m br (N 40cg V-S 40cg √Ė) och 0,40 m tj. P√• V sidan ristningen. Runh√∂jd 8-9 cm. Uppm√•lad. P√• den ristade sidan 0,40 m fr√•n markytan har ett parti, 0,40-0,60 m, bortfallit. Stenen st√•r i en l√•g cementsockel, ca 1x0,5m och 0,1 m h. 2325 m √ĖN√Ė om 1 och 7 m VSV om gamla Stockholm - Enk√∂pingsv√§gen √§r: 2) Tidigare uppst√§llningsplats f√∂r runsten U633, d√§r den uppst√§lldes 1932 fr√•n att tidigare ha legat i √•kern p√•pr√§stg√•rdens mark. Ok√§nt n√§r stenen flyttades dit fr√•n sin ursprungliga plats vid bron (1). Rev inv 1979. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kalmar socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant N om bäck."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 2 m √Ė om brukningsv√§g och 4 m N om b√§ck."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.555756
Longitud: 17.499531
Lämnings-ID: L1943:9590
Riksantikvarieämbetets ID: Kalmar 3:1
Sveriges runinskrifter: U633 (Upplands runinskrifter)
Plats: Broby
Placering: Återfördes till Brobybro 1955.
Föremål: Runsten
Material: Granitgnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Kalmar
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9edd69f3-9049-4279-bda6-3b160f7f8381