Runsten L1943:9186 i Kalmar ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:9186 i Kalmar
Foto av Runsten L1943:9186 i Kalmar
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok Steinbj√īrn/Arinbj√īrn ... ... br√≥√įur sinn SŇďgsa. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd sandsten, 1,25 m h, 0,95 m br och 0,1 m tj. På den ena sidan ristningen, på den andra ett ristat kors. Runhöjd 5-6 cm. Uppmålad. Stenen är hopsatt av flera fragment. Några saknas. Stenen står i en träsockel, 1,2 m l, 0,2 m br och 0,2 m h."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kalmar socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Vapenhuset, Kalmar kyrka, N sidan."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.540626
Longitud: 17.521808
Lämnings-ID: L1943:9186
Riksantikvarieämbetets ID: Kalmar 36:1
Sveriges runinskrifter: U632 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kalmar kyrka
Placering: I kyrkan t.v. om ingångsdörren.
Föremål: 7 fragment av runsten
Material: Röd sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Kalmar
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d9977d89-65dc-470b-83f9-388543dd1520