Runristning L1943:9416 i Kalmar ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1943:9416 i Kalmar
Foto av Runristning L1943:9416 i Kalmar
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Inskrift i t√§mligen lodr√§t yta, 1 m h, i avsats n√§ra h√∂rnet i sydsluttning av berg.Inskriften √§r 1,25x0,35 m och vetter √•t S 20cg√Ė. (En run-rad. √Örtalet 1891). Rev inv 1979. Se skiss i boken. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Kalmar socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S sidan av nästan lodrät häll på SV delen (kanten) av bergplatå.Skogsmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.550159
Longitud: 17.533398
Lämnings-ID: L1943:9416
Riksantikvarieämbetets ID: Kalmar 39:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Kalmar
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/41517d4c-1d1f-4ac3-b023-505a1b0ae5d5