Hällristning U687, L1942:6554 i Skokloster
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Rúna lét gera merki at Spjallboða ok at Svein ok at Andvétt ok at Ragnar, sonu sína ok Helga/Egla/Engla, ok Sigríðr at Spjallboða, bónda sinn. Hann var dauðr í Holmgarði í Ólafs kirkju. Œpir risti rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i stenblock. Stenblocket är ca 3,5x2 m och ca 1,8 mh. Ristningen är belägen på blockets NÖ del. Runhöjden är 7-8 cm. Uppmålningen relativt tydlig. Enl uppgift vidgas sprickorna i stenen högst märkbart varje år. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NÖ-sluttande blockig moränmark. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m S 45cg V om brukningsväg, 5 m NV om träd och 12 m S 20cg Ö om manbyggnadens Ö hörn."
Vill du se flera runstenar i Skokloster socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.711814
Longitud: 17.57379
Lämnings-ID: L1942:6554
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 14:1
Sveriges runinskrifter: U687, (Upplands runinskrifter)
Plats: Sjusta
Placering:
Föremål: Jordfast stenblock
Material: Gnejsgranit
Runristare: Öpir 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6554