Hällristning L1942:6702 i Skokloster
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristning i berghäll, inom en 1,2x0,3 m st yta. På den motÖ närmast lodräta bergytan är inristat och imålat svagt med röd färg: Se runor i boken. Intill, 2 m V om ristningen är en grottöppning, 0,6x0,6 m st. V om nr 1 är: 2) Bergshöjd med delvis blockrik morän benämnd Jättenstuberget. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Skokloster socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Närmast lodrät berghäll i berg som sönderspruckit till flera stora block. Brant sluttning mot vattenyta (10 m nedan ristning)."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Hällristning L1942:6702 i Skokloster:
"Enligt tradition (uppgifts lämn Harry Wiik i Måttan) skall detha bott 2 jättar på var sida om Skofjärden. Den ena på berget, den andra vid Pilsbo. De kastade sten på varann - men jätten vid Pilsbo var starkare och lyckades kasta stenarna upp på Jättestuberget emedans Skojätten var svagare - hans stenar hamnade i vattnetoch kan fortfarande ses som stora klippblock i vattnet utanför Pilsbo."
Vill du se flera runstenar i Skokloster socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.696712
Longitud: 17.61847
Lämnings-ID: L1942:6702
Riksantikvarieämbetets ID: Skokloster 225:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Skokloster
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:6702