Hällristning L1941:9730 i Övergran
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Hällristning, svag ÖNÖ- sluttning av fast häll. Ytan är 2,4x1,2 m (N 15cg V-S 15cg Ö). Ristningen består av 2 skepp och ca 30älvkvarnar. Skeppen är 0,8 och 0,54 m l. Tämligen djupt ristade.Älvkvarnarna är 3-7 cm diam, 0,5-1,5 cm dj. 2 älvkvarnar är förbundna med en ränna. 5 m NV om nr 1 är: 2) Älvkvarnsförekomst i välvd toppyta och N- sluttning av samma häll. Ytan är 1,4x0,85 m (NNV-SSÖ). Förekomsten består av ca 21 älvkvarnar, 3-7 cm diam, 0,5-2 cm dj. Två älvkvarnar är förbundna med en ränna. Älvkvarnsförekomsten och ev flera ristningar fortsätter in under ett mosslager. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Övergran socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Berghäll i N-sluttn, trädgård."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1. 20 m N 10cg Ö om N hörnet av manbyggnad."
Vill du se flera runstenar i Övergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.594872
Longitud: 17.467339
Lämnings-ID: L1941:9730
Riksantikvarieämbetets ID: Övergran 7:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Övergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:9730