Hällristning L1941:5566 i Övergran
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Stensättning. 12 m VNV om nr 1 är:2) Hällristning, 4 x 2.5 m (N-S), bestående av 4 skepp, 2cirkelfigurer (varav den ena angiven som ring), 4 fotsulor, 1övrig bestämbar figur (angiven som "krok"), 1 obestämbar figuroch 8 älvkvarnar. Skeppen är 20, 39, 45 och 68 cm långa. Den enacirkelfiguren utgörs av 5 koncentriska ringar med endubbelspiral i centrum. Den andra cirkelfiguren (ringen) är 14cm diam. De 4 fotsulorna, varav 2 bildar ett par, är 15 - 21 cml och 7 - 9 cm br. "Krokfiguren" är 13 cm l. Den obestämbarafiguren är 24 cm l. Älvkvarnarna är 3 - 5 cm diam och 0.5 cm dj.3 m SSV om nr 2 är:3) Hällristning, bestående av 1 obestämbar figur, som utgörs av 2motställda spiraler omskrivna av en oval figur, 22 x 14 cm. 5 mNÖ om nr 2 är:4) Hällristning, bestående av 1 skeppsfigur, 26 cm l. 5 m N om nr2 är:5) Hällristning, 1.4 x 0.4 m (Ö-V), bestående av 1 obestämbarfigur och 3 älvkvarnar. Den obestämbara figuren är 15 x 15 m st.Älvkvarnarna ärr 5 - 6 cm diam och 0.5 - 1.5 cm dj. m11 m VSV omnr 2 är:6) Älvkvarnsförekomst bestående av 1 älvkvarn, 5 cm diam och 1 cmdj. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Övergran socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Vill du se flera runstenar i Övergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.617539
Longitud: 17.471853
Lämnings-ID: L1941:5566
Riksantikvarieämbetets ID: Övergran 305:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Övergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5566