Runristning L2007:3607 i Ed
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Sentida hällristning, på en yta av 0.8x0.3 m (ÖSÖ-VNV).Enligt uppgift från en 60-årig dam i Turerud var det hennes farfarsbroder som ristade runorna (ca 1870). På hällen är också en grop,2,8cm diam och 1 cm dj, som liknar en älvkvarn, sannolikt även dennasentida. Möjligen kan det vara ett påbörjat borrhål. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Ed socken i Grums kommun (Värmlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"20 m NNÖ om det SV hörnet av boningshus och 2 m VNV om ledning(NNÖ-SSV)."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På väg i gårdsplan."
Vill du se flera runstenar i Ed socken eller Grums kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.278868
Longitud: 13.109081
Lämnings-ID: L2007:3607
Riksantikvarieämbetets ID: Ed 71:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Värmlands
Kommun: Grums
Socken: Ed
Riksantikvarieämbetets information: » L2007:3607