Runsten Vg113, L1963:2305 i Bjärby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Dagr reisti stein þenna eptir Bjôrn frænda, harða góðan þegn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 113), gnejs, 2,5 m hög, 0,5 m bred och 0,4 m tjock. Runhöjd 14 cm. Inskriften mot SÖ. De båda lodrätta runradernas inre ramlinjer bildar skaft till ett hammartecken. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Dag reste denna sten efter Björn, (sin) frände, en mycket god tägn." Uppmålad -65, -90."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bjärby socken i Grästorp kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lermark intill bäckravin. Åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Bjärby socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.335211
Longitud: 12.699855
Lämnings-ID: L1963:2305
Riksantikvarieämbetets ID: Bjärby 16:1
Sveriges runinskrifter: Vg113, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Lärkegapet, töfta
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Grästorp
Socken: Bjärby
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:2305