Runsten Vg114, L1963:2222 i Bjärby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þórir reisti stein þenna eptir Tóka, bróður sinn, harða góðan dreng. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 114), gnejs, 2,5 m hög, 0,6 m bred och 0,3 m tjock. Runhöjd 12-14 cm. Inskriften mot VSV. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Tore reste denna sten efter Toke, sin broder, en mycket god ung man." Uppmålad 1990."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bjärby socken i Grästorp kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack lermark intill vattendrag. Åker."
Vill du se flera runstenar i Bjärby socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.344707
Longitud: 12.705807
Lämnings-ID: L1963:2222
Riksantikvarieämbetets ID: Bjärby 3:1
Sveriges runinskrifter: Vg114, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Börjesgården, töfta
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Grästorp
Socken: Bjärby
Riksantikvarieämbetets information: » L1963:2222