Runsten Vg103, L1962:5662 i Håle
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Auðkell ok Sveinn gerðu kuml þessi eptir Ásgaut hlu, fôður sinn, góðan þegn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 103), gnejs, 1,45 m hög, 0,4 m bred (N-S) och 0,15-0,4 m tjock. Runhöjd 12-16 cm. Inskrift på den mot Ö vettande tämligen släta sidan och på den mot N vettande kanten. Djupt och väl huggna runor. Står på platsen för Håle gamla kyrka som revs 1883. Står rest vid sidan av runstenen Vg 102 (Håle 14:3). Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Ödkel och Sven gjorde detta minnesmärke efter Åsgöt 'hlu', sin fader, en god tägn." Uppmålad 1990."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håle socken i Grästorp kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På N delen av ödekyrkogård på en oval höjd, intill och Ö om väg."
Vill du se flera runstenar i Håle socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.379953
Longitud: 12.784797
Lämnings-ID: L1962:5662
Riksantikvarieämbetets ID: Håle 14:2
Sveriges runinskrifter: Vg103, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Håle ödekyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Grästorp
Socken: Håle
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:5662