Runsten Vg102, L1962:5648 i Håle
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásgautr reisti stein þenna eptir Auðketil, fôður sinn, harða góðan þegn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 102), gnejs, 2,2 m hög, 0,7 m bred (N-S) och 0,3-0,55 m tjock. Runhöjd 9-10 cm. Inskrift på den mot Ö vettande tämligen släta sidan. Tidigare satt denna runsten i Håle gamla kyrkas yttre norra vägg. Kyrkan revs 1883. Står rest vid sidan av runstenen Vg 103 (Håle 14:2). Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Åsgöt reste denna sten efter Ödkel, sin fader, en mycket god tägn." Uppmålad 1990."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Håle socken i Grästorp kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På N delen av ödekyrkogård på en oval höjd, intill och Ö om väg."
Vill du se flera runstenar i Håle socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.379886
Longitud: 12.784806
Lämnings-ID: L1962:5648
Riksantikvarieämbetets ID: Håle 14:3
Sveriges runinskrifter: Vg102, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Håle gamla kyrka
Placering: På ödekyrkogården.
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Grästorp
Socken: Håle
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:5648