Runsten L1962:5497 i Hyringa ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1962:5497 i Hyringa
Foto av Runsten L1962:5497 i Hyringa
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěorsteinn reisti stein √ĺenna eptir ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 116), gråsten (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet grå granit), 1,8 m hög, 0,3 m bred och 0,5 m tjock. Genomskärningen är närmast rektangulär. Inskriften är vänd mot NV. Runorna är 9-11 cm höga, 0,5-0,7 m breda och ett par mm djupa. Runorna är delvis imålade med svart färg (1983). Stenen har tidigare legat i kyrkogårdsmuren och var då 2,52 m lång men togs ut och restes 1968. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Torsten reste denna sten efter ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hyringa socken i Grästorp kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av grusås (N-S) med berg i dagen. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m N om kyrkog√•rdsmur, 26 m √Ė om v√§g (N-S)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.292703
Longitud: 12.768471
Lämnings-ID: L1962:5497
Riksantikvarieämbetets ID: Hyringa 17:1
Sveriges runinskrifter: Vg116 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Hyringa kyrka
Placering: På ödekyrkogården.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Grästorp
Socken: Hyringa
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/26f0dde2-d1e6-48f1-98ff-13321fd1bb55