Runsten Vg115, L1962:2502 i Grästorps
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þóra gerði kuml þessi eptir Geirmund, ver sinn, harða góðan þegn, bróður Friðleifs. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 115), gnejs, 2,35 m hög, 0,75 m bred och 0,5 m tjock. Runhöjden är 7-14 cm. Inskriften mot SV. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Tora gjorde detta minnesmärke efter Germund, sin make, en mycket god tägn, Fridlevs broder." Uppmålad 1990."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Grästorps socken i Grästorp kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Sluttning av bergrygg. Skogsmark, blandskog, mestadels löv."
Vill du se flera runstenar i Grästorps socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.335576
Longitud: 12.690927
Lämnings-ID: L1962:2502
Riksantikvarieämbetets ID: Grästorp 5:2
Sveriges runinskrifter: Vg115, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Stora västölet
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Grästorp
Socken: Grästorps
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:2502