Runsten Vg100, L1962:1161 i Flo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ôlvir reisti kuml þessi eptir Þóri, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 100) av gnejs, 2 m hög, 0,48-1,11 m bred och 0,20-0,31 m tjock. Runorna är 14-16 cm höga. Inskriften är vänd mot Ö. Över inskriften är ristat ett kors, vars vågräta armar är 35 cm och lodräta armar 37 cm. De är 6-7 cm breda. Stenen är lavbevuxen. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Alver reste detta minnesmärke efter Tore, sin broder." Uppmålad 1971."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Flo socken i Grästorp kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m SSV om SV hörnet av kyrkans långhus."
Vill du se flera runstenar i Flo socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.335089
Longitud: 12.567673
Lämnings-ID: L1962:1161
Riksantikvarieämbetets ID: Flo 10:1
Sveriges runinskrifter: Vg100, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Flo kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Grästorp
Socken: Flo
Riksantikvarieämbetets information: » L1962:1161