Runsten L1962:1161 i Flo ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1962:1161 i Flo
Foto av Runsten L1962:1161 i Flo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√Ēlvir reisti kuml √ĺessi eptir √ě√≥ri, br√≥√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 100) av gnejs, 2 m h√∂g, 0,48-1,11 m bred och 0,20-0,31 m tjock. Runorna √§r 14-16 cm h√∂ga. Inskriften √§r v√§nd mot √Ė. √Ėver inskriften √§r ristat ett kors, vars v√•gr√§ta armar √§r 35 cm och lodr√§ta armar 37 cm. De √§r 6-7 cm breda. Stenen √§r lavbevuxen. Enligt V√§sterg√∂tlands runinskrifter lyder inskriften: "Alver reste detta minnesm√§rke efter Tore, sin broder." Uppm√•lad 1971."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Flo socken i Grästorp kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m SSV om SV hörnet av kyrkans långhus."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.335089
Longitud: 12.567673
Lämnings-ID: L1962:1161
Riksantikvarieämbetets ID: Flo 10:1
Sveriges runinskrifter: Vg100 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Flo kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Grästorp
Socken: Flo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/501e634f-751a-4bfb-8df2-91295fc2bcf1