Runsten Vg108, L1961:7583 i Täng
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"...hôfði reisti stein þenna eptir ..., fôður sinn, mjôk góðan þegn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 108), granit (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet grå gnejs med ljusa partier av glimmer), 1,6 m hög, 0,5 m bred (NNÖ-SSV) och 0,25-0,3 m tjock. Stenen lutar åt ÖSÖ. Runhöjd 7-9 cm. Djupa och tydligt huggna runor. Inskrift endast på den mot S vettande tämligen släta kanten (smalsidan). Runstenen hittades vid rivningen av Tängs gamla kyrka i mars 1883 ca 3 m upp i kyrkans västra och äldsta gavel, med runorna inåt muren. Enligt Västergötlands runinskrifter var en del av runorna imålade med röd färg när runstenen togs ur kyrkan (1883) vilket förmodas vara spår efter originalfärgen. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "'stulnufþi' reste denna sten efter &, sin fader, en mycket god tägn. " Uppmålad 1990."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täng socken i Grästorp kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På krönet och sluttningarna av moränås (NV-SÖ). Öderkyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På Tängs gamla kyrkogård."
Vill du se flera runstenar i Täng socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.400684
Longitud: 12.811925
Lämnings-ID: L1961:7583
Riksantikvarieämbetets ID: Täng 1:4
Sveriges runinskrifter: Vg108, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Tängs gamla kyrka
Placering: På ödekyrkogården.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Grästorp
Socken: Täng
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:7583