Runsten Vg109, L1961:7570 i Täng
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gýi setti ..., fôður sinn ... Áskell(?) hjó(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 109), gnejs (enligt Västergötlands runinskrifter är materialet granit med ljusare kvartspartier), 2,3 m hög, 1,3 m bred vid basen (N-S), avsmalnande uppåt och 0,2-0,35 m tjock. Runhöjd 10 cm. Inskrift på den mot Ö vettande och tämligen släta sidan. Troligen saknas också en del av stenens överdel. På runstenens baksida finns ett antal stenar uppstaplade och liggande på marken som antagligen härrör från Tängs gamla kyrka. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften "Gy satte (denna sten efter ...), sin fader ... Eskil(?) högg(?) (runorna)." Uppmålad 1990."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Täng socken i Grästorp kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På krönet och sluttningarna av moränås (NV-SÖ). Ödekyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På Tängs gamla kyrkogård."
Vill du se flera runstenar i Täng socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.400567
Longitud: 12.811942
Lämnings-ID: L1961:7570
Riksantikvarieämbetets ID: Täng 1:3
Sveriges runinskrifter: Vg109, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Tängs gamla kyrka
Placering: På ödekyrkogården.
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Grästorp
Socken: Täng
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:7570