Runsten Vg112, L1960:789 i Ås
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þórir reisti stein þenna eptir Karl, sinn félaga, harða góðan dreng. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Vg 112), gnejs, 2,75 m lång (liggande), 0,30-0,35 m bred. Runhöjd 6-11 cm. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Tore reste denna sten efter Karl, sin bolagsman, en mycket duktig, ung man." Enligt Västergötlands runinskrifter stämmer inskriften överens med inskriften på runstenen Dr 127 från Jylland. Troligtvis rör det sig om samma Tore och Karl men runstenarna är tillverkade av olika runristare. Uppmålad 1971."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ås socken i Grästorp kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Lövskogsbevuxen moränsås. Kyrkomur."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Runstenen är inmurad i N muren av Ås kyrka."
Vill du se flera runstenar i Ås socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.374104
Longitud: 12.660569
Lämnings-ID: L1960:789
Riksantikvarieämbetets ID: Ås 8:1
Sveriges runinskrifter: Vg112, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Ås kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Grästorp
Socken: Ås
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:789