Runristning L1962:1060 i Flakeberg ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1962:1060 i Flakeberg
Foto av Runristning L1962:1060 i Flakeberg
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"{Ave Maria gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Sancta Catarina.} Suno. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runinskrift (Vg 221), bestående av fyra runor, 3-3,5 cm höga på kyrkklocka av malm, 55-70 cm hög med en diameter av 57 cm. Runinskriften framträder i relief. Klockan har för övrigt en latinst inskrift och har daterats till 1200-talet. Klockan förvaras i tornet till Flakebergs kyrka. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Sune"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Flakeberg socken i Grästorp kommun (Västra Götalands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.322437
Longitud: 12.760736
Lämnings-ID: L1962:1060
Riksantikvarieämbetets ID: Flakeberg 17:1
Sveriges runinskrifter: Vg221 (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Flakebergs kyrka
Placering:
Föremål: Kyrkklocka
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Grästorp
Socken: Flakeberg
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/12db80eb-a99d-4b07-88fa-e64f61a3e72e