Runristning Vg105, L1961:871 i Särestad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hemingr lagði stein þenna eptir Steinbjôrn, son ... Guð hjalpi ônd hans ok sú helga Sankta María. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristad gravhäll (Vg 105), granit, 1,9 m hög, 0,65 m bred (N-S) och 0,2 m tjock. Runslingan som avslutas med ett ormhuvud innesluter ett kors. Stenen påträffades 1851 under tröskeln till den södra ingångsdörren i den då rivna, gamla kyrkan. Restes på sin nuvarande plats 1938. Enligt Västergötlands runinskrifter lyder inskriften: "Häming lade denna sten efter Stenbjörn, (sin) son(?). Gud hjälpe hans ande och den heliga Sancta Maria." Uppmålad 1990."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Särestad socken i Grästorp kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,5 m V om V kortväggen i Särestads kyrka, 1,6 m S om S tornväggen."
Vill du se flera runstenar i Särestad socken eller Grästorp kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.383309
Longitud: 12.73956
Lämnings-ID: L1961:871
Riksantikvarieämbetets ID: Särestad 21:1
Sveriges runinskrifter: Vg105, (Västergötlands runinskrifter))
Plats: Särestads gamla kyrka
Placering: På kyrkogården.
Föremål: Gravhäll
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Grästorp
Socken: Särestad
Riksantikvarieämbetets information: » L1961:871