Runsten L1976:7033 i När
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1 Runstensfragment? kalksten, 0,52x0,32x0,09 m. På ena långsid an är intill hörnet av brottsida/kant inhugget:Se skiss i boken! Intill är: Runstensfragment, kalksten, tvesidigt, 0,23x0,21 cm och 0,08 m. På den ena släta sidan är inhugget: Se skiss i bok en! Intill är: Runstensfragment? kalksten, 0,17x0,12x0,055 m . På ena sidan: Se skiss i boken! Intill och Ö om 1 är: 2) Svä rdslipningssten, gråsten, 0,7x0,6x0,25 m. På ovansidan är 4 slipr ännor, 56-64 cm l, 5-7 cm br och 1-3,5 cm dj. Parallella. Välslip ade. Utrymt parti mellan de båda inre är slipat (tendens till sli pyta, 57x2,5 cm). 20 m om nr 1-2 och 3 m V om hus (SV) är: 3) "Mo rtel"?, kalksten, 0,3x0,3 och 0,16 m tj, rundad. Trågformig fördj upning, 23x20 cm och 5 cm dj. Intill en "stöt", kalksten, 19x6x4 cm. Kantskadade. Funna vid åkerarbete. 4) Intill nr 1-2 är 2st kl umpar av slagg, 10-11 cm diam och 4-5 cm tj. mörkgrå, brunröda, b låsiga, en med avtryck av kol, liknar små bottensmältor, vikt 6 h g och 7,3 hg på dålig våg. Tre sentida runda kvarnstenar på tomte n."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i När socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark. "
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 12 m VSV om SV hörnet av manbyggnad och 1 m N om infart. "
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten L1976:7033 i När:
"4) Enligt Hovard Nilsson och Karl Pettersson, Bosarve m fl orts or skall järnhaltig s k rödsand, som stundom blir så hård som häl lar att de måste brytas upp, förr ha bränts för järnframställning . "
Vill du se flera runstenar i När socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.252129
Longitud: 18.622655
Lämnings-ID: L1976:7033
Riksantikvarieämbetets ID: När 164:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: När
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:7033